Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 80-2021
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  80-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.08.2021 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  19/07.04 
(54)  Názov dizajnu  Učebná pomôcka 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fodorová Patrícia; Skačany 323, 958 53 Skačany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fodorová Patrícia; Skačany 323, 958 53 Skačany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra; SK 
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 80-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 80-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 11.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.08.2021 Typ Doručené
1b Vyobrazenie dizajnu 11.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 11.08.2021 Typ Doručené
1d Určenie výrobku 11.08.2021 Typ Doručené
1e Zatriedenie podľa Locarnského triedenia 11.08.2021 Typ Doručené
1f Plná moc 11.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.08.2021 Typ Doručené
3 rozhodnutie o zastaveni konania (nezaplatenie poplatku) 02.09.2021 Typ Odoslané
PD 80-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku