Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 80-2012
(11)  Registered Design Number  27935 
(15)  Registration Date  20.05.2013 
(21)  Application Number  80-2012 
(22)  Application Date  17.12.2012 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public  20.05.2013 
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  25/01.07 
(54)  Title  Tvárnica 
(55) Design Reproduction
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EKODIEL, s.r.o.; Horné Ozorovce 18, Bánovce nad Bebravou 
(72)  Designer(s)  Halás Marián; Partizánska 261/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou; SK 
(74)  Attorney(s)  SLOVAKIAPATENT, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
   Procedural Status  zapísaný dizajn 
   Legal Status  platný 
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design   
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until  17.12.2027 
   Registered Design Validity maximum until  17.12.2037 
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané dizajny 02.07.2013 7/2013 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 04.01.2018 1/2018 ND4Q
3 Zmeny adries 21.12.2022 24/2022 TE4Q
4 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 21.12.2022 24/2022 ND4Q
 
PD 80-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 29.01.2013 53,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.04.2013 20,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 05.12.2017 50,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti dizajnu 25.11.2022 130,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 80-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 17.12.2012 Type Delivered
Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 18.12.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 18.12.2012 Type Delivered
Určenie výrobku 18.12.2012 Type Delivered
Vyobrazenie dizajnu 18.12.2012 Type Delivered
Zoznam dizajnov 18.12.2012 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 21.01.2013 Type Sent document
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 31.01.2013 Type Payment
Plná moc 04.02.2013 Type Delivered
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.04.2013 Type Payment
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.04.2013 Type Sent document
pokyn na zápis PD 17.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 24.06.2013 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 20.11.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Odôvodnenie žiadosti 20.11.2017 Type Delivered
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 07.12.2017 Type Payment
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 11.12.2017 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 20.06.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 21.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 21.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 06.12.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 06.12.2022 Type Sent document
PD 80-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2022 EKODIEL, s.r.o. EKODIEL, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku