Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 8-2016
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  28247 
(15)  Dátum zápisu  09.05.2016 
(21)  Číslo prihlášky  8-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.02.2016 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   09.05.2016 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  06/06.02 
(54)  Názov dizajnu  Vešiak na odevy 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laubert Branislav, Ing.; Iliašska cesta 38, 974 05 Banská Bystrica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Laubert Branislav, Ing.; Iliašska cesta 38, 974 05 Banská Bystrica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  zaniknutý 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu  22.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.02.2021 
   Maximálna platnosť do  22.02.2041 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 01.06.2016 06/2016 FG4Q
2 Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK4Q
 
PD 8-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 8-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 22.02.2016 Typ Doručené
1a Zoznam dizajnov 22.02.2016 Typ Doručené
1b Opis 22.02.2016 Typ Doručené
1c Vyobrazenie dizajnu 22.02.2016 Typ Doručené
2 42 Poplatok za podanie hromadnej prihlášky dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.02.2016 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 02.03.2016 Typ Doručené
3a Opis 02.03.2016 Typ Doručené
3b Vyobrazenie dizajnu 02.03.2016 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 01.04.2016 Typ Interné listy
5 pokyn na zápis PD 04.05.2016 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 10.06.2016 Typ Odoslané
PD 8-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku