Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 78-2012
(11)  Registered Design Number  27918 
(15)  Registration Date  28.03.2013 
(21)  Application Number  78-2012 
(22)  Application Date  12.12.2012 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public  28.03.2013 
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  12/99.00 
(54)  Title  Zadná strana tabuľky s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel 
(55) Design Reproduction
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TURČAN DELTA, s. r. o.; Košťany nad Turcom 338, 038 41 Košťany nad Turcom; SK 
(72)  Designer(s)  Blizniak Peter, JUDr.; Hrdinov SNP 80, 036 01 Martin; SK 
(74)  Attorney(s)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
   Procedural Status  zapísaný dizajn 
   Legal Status  platný 
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design   
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until  12.12.2022 
   Registered Design Validity maximum until  12.12.2037 
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané dizajny 03.05.2013 05/2013 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 04.12.2017 12/2017 ND4Q
 
PD 78-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 78-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 12.12.2012 Type Delivered
1a Opis 12.12.2012 Type Delivered
1b Určenie výrobku 12.12.2012 Type Delivered
1c Vyobrazenie dizajnu 12.12.2012 Type Delivered
1d Zoznam dizajnov 12.12.2012 Type Delivered
1e Plná moc 12.12.2012 Type Delivered
2 43 Poplatok za podanie hromadnej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 20.12.2012 Type Payment
3 Avízo o platbe 21.12.2012 Type Delivered
4 pokyn na zápis PD 21.03.2013 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 05.04.2013 Type Sent document
6 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 07.11.2017 Type Payment
7 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 08.11.2017 Type Delivered
7a Oznámenie k poplatkom 08.11.2017 Type Delivered
8 predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 16.11.2017 Type Sent document
PD 78-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku