Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 78-2012
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  27918 
(15)  Dátum zápisu  28.03.2013 
(21)  Číslo prihlášky  78-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.12.2012 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   28.03.2013 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  12/99.00 
(54)  Názov dizajnu  Zadná strana tabuľky s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TURČAN DELTA, s. r. o.; Košťany nad Turcom 338, 038 41 Košťany nad Turcom; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Blizniak Peter, JUDr.; Hrdinov SNP 80, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.12.2022 
   Maximálna platnosť do  12.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 03.05.2013 5/2013 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 04.12.2017 12/2017 ND4Q
 
PD 78-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
43 Poplatok za podanie hromadnej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2012 79,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 03.11.2017 100,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 78-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 12.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 12.12.2012 Typ Doručené
1b Určenie výrobku 12.12.2012 Typ Doručené
1c Vyobrazenie dizajnu 12.12.2012 Typ Doručené
1d Zoznam dizajnov 12.12.2012 Typ Doručené
1e Plná moc 12.12.2012 Typ Doručené
2 43 Poplatok za podanie hromadnej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 20.12.2012 Typ Platba
3 Avízo o platbe 21.12.2012 Typ Doručené
4 pokyn na zápis PD 21.03.2013 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 05.04.2013 Typ Odoslané
6 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 07.11.2017 Typ Platba
7 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 08.11.2017 Typ Doručené
7a Oznámenie k poplatkom 08.11.2017 Typ Doručené
8 predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 16.11.2017 Typ Odoslané
PD 78-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku