Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 76-2022
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  76-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.09.2022 
(28)  Počet dizajnov  11 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov   
(54)  Názov dizajnu  Výtvarné návrhy 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Absolon Jozef; Pod Zlatým brehom 835/64, Nitra 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Absolon Jozef; Pod Zlatým brehom 835/64, Nitra 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 76-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 76-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 19.09.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 19.09.2022 Typ Doručené
Zoznam dizajnov 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Doručené
PD 76-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku