Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 72-2022
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  29021 
(15)  Dátum zápisu  16.11.2022 
(21)  Číslo prihlášky  72-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.09.2022 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2022/0074 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2022 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   07.12.2022 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  26/06.00 
(54)  Názov dizajnu  Obrysové svietidlo 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SCANIA CV AB; ., 151 87 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lundgren Anders; Varvsvägen 15, 151 39 Södertalje; SE;
Simurda Vit; Linnégatan 17, 151 445 Södertälje; SE;
Blomqvist Niklas; Linnégatan 16A, 151 44 Södertälje; SE;
Bergman Mattias; Backvindeln 15, 129 42 Hägersten; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.09.2027 
   Maximálna platnosť do  15.09.2047 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 72-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky dizajnu 16.09.2022 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 72-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 15.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.09.2022 Typ Doručené
Určenie výrobku 15.09.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 15.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.11.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 02.11.2022 Typ Doručené
PD 72-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku