Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 71-2022
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  71-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.09.2022 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov   
(54)  Názov dizajnu  Stôl s komodou a kontajnerom 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vinárčiková Jana, Ing.arch.; Jelačičova 501/10, Bratislava-Ružinov 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vinárčiková Jana, Ing.arch.; Jelačičova 501/10, Bratislava-Ružinov 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 71-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky dizajnu 15.09.2022 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 71-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 14.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.09.2022 Typ Doručené
Opis 14.09.2022 Typ Doručené
Určenie výrobku 14.09.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 14.09.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 14.09.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 14.09.2022 Typ Doručené
Zatriedenie podľa Locarnského triedenia 14.09.2022 Typ Doručené
Zoznam dizajnov v hromadnej prihláške 14.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Doručené
PD 71-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku