Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 68-2021
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  68-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.06.2021 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  32/00.00 
(54)  Názov dizajnu  LOGO 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šturdík Mário, Mgr.; Ľudovíta Okánika 589/2, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šturdík Mário, Mgr.; Ľudovíta Okánika 589/2, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 68-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 68-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 24.06.2021 Typ Doručené
1a Vyobrazenie dizajnu 24.06.2021 Typ Doručené
1b Zatriedenie podľa Locarnského triedenia 24.06.2021 Typ Doručené
1c Určenie výrobku 24.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.06.2021 Typ Doručené
3 rozhodnutie o zastaveni konania (nezaplatenie poplatku) 19.07.2021 Typ Odoslané
PD 68-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku