Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 67-2017
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  28443 
(15)  Dátum zápisu  17.10.2017 
(21)  Číslo prihlášky  67-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.06.2017 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   17.10.2017 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  23/03.03 
(54)  Názov dizajnu  Krbová pec 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ABC KRBY, s.r.o.; Sabinovská 15, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Konkoľ Stanislav; Cintorínska 3, 082 21 Veľký Šariš - Kanaš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.06.2022 
   Maximálna platnosť do  22.06.2042 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 03.11.2017 11/2017 FG4Q
 
PD 67-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 15.08.2017 66,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.09.2017 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 67-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 22.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.06.2017 Typ Doručené
Určenie výrobku 22.06.2017 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 22.06.2017 Typ Doručené
Zoznam dizajnov 22.06.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
žiadosť o zápis dizajnu do registra 06.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2017 Typ Doručené
Určenie výrobku 06.07.2017 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 06.07.2017 Typ Doručené
Zoznam dizajnov v hromadnej prihláške 06.07.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.07.2017 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 27.07.2017 Typ Odoslané
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 17.08.2017 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 22.08.2017 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.09.2017 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 20.09.2017 Typ Odoslané
pokyn na zápis PD 02.10.2017 Typ Interné listy
výsledok rešerše 02.10.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 19.10.2017 Typ Odoslané
PD 67-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku