Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 65-2021
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  65-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.06.2021 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  06/03.02 
(54)  Názov dizajnu  Konferenčný stolík 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mészáros Marcel, Ing. arch.; Budovateľská 9, 927 01 Šaľa; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mészáros Marcel, Ing. arch.; Budovateľská 9, 927 01 Šaľa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 65-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 65-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 23.06.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.06.2021 Typ Doručené
1b Určenie výrobku 23.06.2021 Typ Doručené
1c Zoznam dizajnov 23.06.2021 Typ Doručené
1d Vyobrazenie dizajnu 23.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.06.2021 Typ Doručené
3 rozhodnutie o zastaveni konania (nezaplatenie poplatku) 10.08.2021 Typ Odoslané
PD 65-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku