Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 61-2022
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  61-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.06.2022 
(28)  Počet dizajnov  26 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  32/00.00 
(54)  Názov dizajnu  grafický symbol 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rudíková Jana; Ulička 158/11, Zeleneč;
Kovačicová Ivana, Mgr.; Cintorínska 414/13, Zeleneč 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rudíková Jana; Ulička 158/11, Zeleneč;
Kovačicová Ivana, Mgr.; Cintorínska 414/13, Zeleneč 
(74)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 61-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky dizajnu 01.07.2022 135,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 61-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 28.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.06.2022 Typ Doručené
Určenie výrobku 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Zatriedenie podľa Locarnského triedenia 28.06.2022 Typ Doručené
Zoznam dizajnov v hromadnej prihláške 28.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.06.2022 Typ Doručené
PD 61-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku