Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 58-2022
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  58-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.06.2022 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  02/04.02 
(54)  Názov dizajnu  Obuv 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Holienková Barbora; Zábranie 162/27, Hlohovec 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Holienková Barbora, RNDr.; Zaježová 19, 962 63 Pliešovce - Zaježová; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 58-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky dizajnu 04.07.2022 100,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 58-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 28.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Zoznam dizajnov 28.06.2022 Typ Doručené
žiadosť o zápis dizajnu do registra 28.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 28.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovavného podania 29.06.2022 Typ Doručené
Opis 29.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 29.06.2022 Typ Doručené
Zoznam dizajnov v hromadnej prihláške 29.06.2022 Typ Doručené
PD 58-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku