Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 57-2009
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  27630 
(15)  Dátum zápisu  03.03.2010 
(21)  Číslo prihlášky  57-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.11.2009 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   03.03.2010 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  20/03.02 
(54)  Názov dizajnu  Dizajn veľkoplošnej svetelnej propagácie 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Vladimír Gajdoš - GaMa; Humenská 24, 040 11 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gajdoš Vladimír; Humenská 24, 040 11 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.11.2024 
   Maximálna platnosť do  12.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 07.04.2010 04/2010 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 03.02.2015 02/2015 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 04.02.2020 02/2020 ND4Q
 
PD 57-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 57-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 12.11.2009 Typ Doručené
1a Výkres /y/ 12.11.2009 Typ Doručené
1b Opis 12.11.2009 Typ Doručené
1c Určenie výrobku 12.11.2009 Typ Doručené
1d Zoznam dizajnov 12.11.2009 Typ Doručené
1e Plná moc 12.11.2009 Typ Doručené
2 08 podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 25.11.2009 Typ Platba
3 vyžiadanie doplatku 03.02.2010 Typ Odoslané
4 28 Doplatok za podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 11.02.2010 Typ Platba
5 pokyn na zápis PD 16.02.2010 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 07.04.2010 Typ Odoslané
7 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 10.11.2014 Typ Doručené
8 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D 08.01.2015 Typ Odoslané
9 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 21.01.2015 Typ Platba
10 predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 27.01.2015 Typ Odoslané
11 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 03.10.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 03.10.2019 Typ Doručené
12 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D 24.10.2019 Typ Odoslané
13 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 08.11.2019 Typ Platba
14 formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti D (1. až 4. krát) 12.11.2019 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu / výzvu úradu 14.01.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 14.01.2020 Typ Doručené
15b Osvedčovacia doložka 14.01.2020 Typ Doručené
15c Plná moc 14.01.2020 Typ Doručené
16 predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 17.01.2020 Typ Odoslané
PD 57-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.11.2019 Advokátska kancelária JUDr. Peter Vojčík a spol.., VOJČÍK Peter, prof. JUDr., CSc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku