Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 5017-2016
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  28398 
(15)  Dátum zápisu  19.06.2017 
(21)  Číslo prihlášky  5017-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.11.2016 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  DE 40 2016 100 992.4 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   19.06.2017 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  12/16.13 
(54)  Názov dizajnu  Náhradné dielce vozidiel - predné časti autobusov, zadné časti autobusov 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAN Truck & Bus AG; Dachauer Str. 667, 80995 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  nezverejniť pôvodcu; ; XX 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2026 
   Maximálna platnosť do  29.11.2041 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 03.07.2017 07/2017 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 07.12.2021 23/2021 ND4Q
 
PD 5017-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 5017-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 29.11.2016 Typ Doručené
1a Vyobrazenie dizajnu 29.11.2016 Typ Doručené
1b Určenie výrobku 29.11.2016 Typ Doručené
1c Zoznam dizajnov v hromadnej prihláške 29.11.2016 Typ Doručené
2 43 Poplatok za podanie hromadnej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2016 Typ Platba
3 90 Poplatok 06.12.2016 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 19.01.2017 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 19.01.2017 Typ Doručené
4b Doklad o práve prednosti 19.01.2017 Typ Doručené
4c Príloha inde neuvedená 19.01.2017 Typ Doručené
4d Plná moc 19.01.2017 Typ Doručené
5 Žiadosť inde neuvedená 05.04.2017 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 25.04.2017 Typ Interné listy
7 pokyn na zápis PD 29.05.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 23.06.2017 Typ Odoslané
9 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 16.11.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
10 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 25.11.2021 Typ Platba
11 predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 26.11.2021 Typ Odoslané
PD 5017-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.11.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku