Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 50-2022
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  50-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.06.2022 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  08/05.09 
(54)  Názov dizajnu  Šablóna, prípravok pre výrobu komínového lemovania 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Árvay Ladislav; Ulica za parkom 1013/2, Mojmírovce 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Árvay Ladislav; Ulica za parkom 1013/2, Mojmírovce 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 50-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky dizajnu 16.06.2022 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 50-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.06.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 06.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 08.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu / výzvu úradu 16.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu / výzvu úradu 16.12.2022 Typ Doručené
Určenie výrobku 16.12.2022 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 16.12.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.03.2023 Typ Odoslané
PD 50-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku