Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 49-2022
(11)  Registered Design Number   
(15)  Registration Date   
(21)  Application Number  49-2022 
(22)  Application Date  06.06.2022 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public   
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  12/02.04 12/02.05 
(54)  Title  Dvojkolesový ručný vozík – odvíjačka na zvitky 
(55) Design Reproduction  
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Árvay Ladislav; Ulica za parkom 1013/2, Mojmírovce 
(72)  Designer(s)  Árvay Ladislav; Ulica za parkom 1013/2, Mojmírovce 
(74)  Attorney(s)   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design   
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until   
   Registered Design Validity maximum until   
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings   
PD 49-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky dizajnu 16.06.2022 20,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 49-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
žiadosť o zápis dizajnu do registra 06.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyobrazenie dizajnu 06.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Type Delivered
výzva na doplnenie identifikátora osoby 08.06.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu / výzvu úradu 16.06.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu / výzvu úradu 16.12.2022 Type Delivered
Určenie výrobku 16.12.2022 Type Delivered
Vyobrazenie dizajnu 16.12.2022 Type Delivered
PD 49-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku