Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 49-2019
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  49-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.06.2019 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  06/06.02 
(54)  Názov dizajnu  GITARR drevený vešiak s kovovými elementmi 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bajzová Liubov, Mgr. art.; Prečín 373, 018 15 Prečín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bajzová Liubov, Mgr. art.; Prečín 373, 018 15 Prečín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 49-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 49-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 07.06.2019 Typ Doručené
1a Vyobrazenie dizajnu 07.06.2019 Typ Doručené
1b Opis 07.06.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 25.06.2019 Typ Odoslané
4 40 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.07.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 34 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z.) 11.02.2020 Typ Odoslané
PD 49-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku