Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 46-2021
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  46-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.05.2021 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  12/11.03 
(54)  Názov dizajnu  Elektrická trojkolka 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Čech Tadeáš; Hervartov 1, 086 22 Kľušov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Čech Tadeáš; Hervartov 1, 086 22 Kľušov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 46-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 46-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 21.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.05.2021 Typ Doručené
2 žiadosť o zápis dizajnu do registra 21.05.2021 Typ Doručené
2a Zatriedenie podľa Locarnského triedenia 21.05.2021 Typ Doručené
2b Vyobrazenie dizajnu 21.05.2021 Typ Doručené
2c Určenie výrobku 21.05.2021 Typ Doručené
2d Opis 21.05.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 21.05.2021 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 01.06.2021 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o zastaveni konania (nezaplatenie poplatku) 21.07.2021 Typ Odoslané
6 40 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.08.2021 Typ Platba
PD 46-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku