Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 40-2020
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  28738 
(15)  Dátum zápisu  08.06.2020 
(21)  Číslo prihlášky  40-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.04.2020 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   08.06.2020 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  08/05.09 24/01.06 
(54)  Názov dizajnu  Plazmový nástroj na úpravu priestorových objektov 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tiňo Radko, doc. Ing., PhD.; Na pasekách 19, 831 06 Bratislava-Rača; SK;
Vizárová Katarína, doc.Ing., PhD.; Nezábudková 4, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.04.2025 
   Maximálna platnosť do  06.04.2045 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 01.07.2020 7/2020 FG4Q
 
PD 40-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 24.04.2020 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 40-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 06.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Vyobrazenie dizajnu 06.04.2020 Typ Doručené
1b Vyobrazenie dizajnu 06.04.2020 Typ Doručené
1c Vyobrazenie dizajnu 06.04.2020 Typ Doručené
1d Vyobrazenie dizajnu 06.04.2020 Typ Doručené
1e Určenie výrobku 06.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.04.2020 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 14.04.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 14.04.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 22.04.2020 Typ Odoslané
5 41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 27.04.2020 Typ Platba
6 výsledok rešerše 04.06.2020 Typ Interné listy
7 pokyn na zápis PD 05.06.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 10.06.2020 Typ Odoslané
PD 40-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku