Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 39-2022
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  39-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.05.2022 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  32/00.00 
(54)  Názov dizajnu  Repetitívny vzor hrotu plniaceho pera 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Konturová Lucia, Bc. Mgr.; Ľudovíta Fullu 3094/18, Bratislava-Karlova Ves;
Valent Denis, Mgr.; F. Rákócziho 1761/66, Štúrovo 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Konturová Lucia, Bc. Mgr.; Ľudovíta Fullu 3094/18, Bratislava-Karlova Ves;
Valent Denis, Mgr.; F. Rákócziho 1761/66, Štúrovo 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 39-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky dizajnu 12.05.2022 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 39-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 02.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyobrazenie dizajnu 02.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.05.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu / výzvu úradu 12.09.2022 Typ Doručené
PD 39-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku