Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 35-2017
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  28412 
(15)  Dátum zápisu  15.08.2017 
(21)  Číslo prihlášky  35-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.04.2017 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   15.08.2017 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  07/01.05 
(54)  Názov dizajnu  Antikorová termoska s uzáverom 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zelman Marko; Grösslingova 2475/71, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zelman Marko; Grösslingova 2475/71, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.; Štúrova 3, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  zaniknutý 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu  12.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Maximálna platnosť do  12.04.2042 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 04.09.2017 9/2017 FG4Q