Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 32-2007
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  27373 
(15)  Dátum zápisu  26.10.2007 
(21)  Číslo prihlášky  32-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.06.2007 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   26.10.2007 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  22/03.00 
(54)  Názov dizajnu  Obal pre mínometné náboje kalibru 81 mm 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KONŠTRUKTA - Defence, a.s.; Lieskovec 575/25, Dubnica nad Váhom 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beránek Jiří, Ing.; Šafárikova 2740/28, 911 08 Trenčín; SK;
Gregorovič Juraj; Školská 392/1, 911 05 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2027 
   Maximálna platnosť do  11.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 06.12.2007 12/2007 FG4Q
2 Licenčné zmluvy registrované 06.08.2012 8/2012 QB4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 03.09.2012 9/2012 ND4Q
4 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 03.05.2017 5/2017 ND4Q
5 Zmeny adries prihlasovateľov/majiteľov 13.07.2022 13/2022 TE4Q
6 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 13.07.2022 13/2022 ND4Q
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34389252 1 ZVS holding, a.s. nevýlučná 03.07.2012 platná
 
PD 32-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 20.06.2007 1 200,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 29.05.2012 99,50 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 28.06.2012 16,50 EUR
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 08.02.2017 200,00 EUR
Poplatok za 3. predĺženie platnosti dizajnu 08.06.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 32-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 11.06.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Určenie výrobku 11.06.2007 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 11.06.2007 Typ Doručené
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 22.06.2007 Typ Platba
pokyn na zápis PD 10.10.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 04.12.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 30.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 31.05.2012 Typ Platba
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 04.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 04.06.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 13.06.2012 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 02.07.2012 Typ Platba
oznámenie o zápise licencie 04.07.2012 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 25.07.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 09.02.2017 Typ Doručené
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 23.02.2017 Typ Platba
formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti D (1. až 4. krát) 13.03.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu / výzvu úradu 07.04.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.04.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.04.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 07.04.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.04.2017 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 28.04.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 3. raz o päť rokov) 07.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 24.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 24.06.2022 Typ Odoslané
PD 32-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.06.2022 KONŠTRUKTA - Defence, a.s. KONŠTRUKTA-DEFENCE, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku