Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 313-97
(11)  Registered Design Number  25685 
(15)  Registration Date  20.01.1999 
(21)  Application Number  313-97 
(22)  Application Date  11.12.1997 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public  20.01.1999 
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  12/08.03 
(54)  Title  Autobus 
(55) Design Reproduction
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  S. A. O., spol. s r. o.; Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec; SK 
(72)  Designer(s)  Tomaščík Jaroslav, Mgr.; Klimkovičova 26, 040 11 Košice; SK;
Mucha Emil, Ing.; Jesenského 15, 984 01 Lučenec; SK;
Kačani Ján, Ing.; Novohradská 22, 984 01 Lučenec; SK;
Poliak Rudolf, Ing.; Tučnica 130, 984 01 Lučenec; SK 
(74)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERI, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
   Procedural Status  zapísaný dizajn 
   Legal Status  zaniknutý 
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design  11.12.2002 
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until  11.12.2002 
   Registered Design Validity maximum until  11.12.2012 
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím doby platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané dizajny 13.04.1999 04/1999 FG4Q
2 Prevody a prechody práv 04.04.2002 04/2002 PC4Q
3 Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 11.09.2003 09/2003 MK4Q
 
PD 313-97
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 313-97
S/N Item Name Date Type Document
1 Podaná prihláška 11.12.1997 Type Delivered
2 x Popl. za prihlásenie Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.1998 Type Sent document
4 rozhodnutie o medzinárodnej priorite PD (§ 32 ods. 3 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z.) 26.10.1998 Type Sent document
5 rozhodnutie o medzinárodnej priorite PD (§ 32 ods. 3 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z.) 13.11.1998 Type Sent document
6 pokyn na zápis PD 19.01.1999 Type Internal Letter
7 druhopis osvedčenia o zápise D do registra 24.03.1999 Type Sent document
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2001 Type Delivered
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2001 Type Payment
10 Doplnenie materiálov 27.12.2001 Type Delivered
11 zápis prevodu do registra 12.02.2002 Type Sent document
PD 313-97
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 11.02.2002 S. A. O., spol. s r. o. NOVOP, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku