Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 313-97
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  25685 
(15)  Dátum zápisu  20.01.1999 
(21)  Číslo prihlášky  313-97 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.12.1997 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   20.01.1999 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  12/08.03 
(54)  Názov dizajnu  Autobus 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S. A. O., spol. s r. o.; Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tomaščík Jaroslav, Mgr.; Klimkovičova 26, 040 11 Košice; SK;
Mucha Emil, Ing.; Jesenského 15, 984 01 Lučenec; SK;
Kačani Ján, Ing.; Novohradská 22, 984 01 Lučenec; SK;
Poliak Rudolf, Ing.; Tučnica 130, 984 01 Lučenec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERI, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  zaniknutý 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu  11.12.2002 
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.12.2002 
   Maximálna platnosť do  11.12.2012 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 13.04.1999 04/1999 FG4Q
2 Prevody a prechody práv 04.04.2002 04/2002 PC4Q
3 Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 11.09.2003 09/2003 MK4Q
 
PD 313-97
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 313-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podaná prihláška 11.12.1997 Typ Doručené
2 x Popl. za prihlásenie Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.1998 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o medzinárodnej priorite PD (§ 32 ods. 3 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z.) 26.10.1998 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o medzinárodnej priorite PD (§ 32 ods. 3 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z.) 13.11.1998 Typ Odoslané
6 pokyn na zápis PD 19.01.1999 Typ Interné listy
7 druhopis osvedčenia o zápise D do registra 24.03.1999 Typ Odoslané
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2001 Typ Doručené
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2001 Typ Platba
10 Doplnenie materiálov 27.12.2001 Typ Doručené
11 zápis prevodu do registra 12.02.2002 Typ Odoslané
PD 313-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 11.02.2002 S. A. O., spol. s r. o. NOVOP, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku