Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 27-2021
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  27-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.03.2021 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov   
(54)  Názov dizajnu  Multifunkčná sedačka 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vinárčiková Jana, doc. Ing. arch., PhD.; Jelačičova 10, 821 08 Bratislava 2; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vinárčiková Jana, doc. Ing. arch., PhD.; Jelačičova 10, 821 08 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 27-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 27-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 31.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 31.03.2021 Typ Doručené
1b Vyobrazenie dizajnu 31.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 09.04.2021 Typ Odoslané
PD 27-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku