Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 255-2002
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  26660 
(15)  Dátum zápisu  04.06.2003 
(21)  Číslo prihlášky  255-2002 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.11.2002 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3003939 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   04.06.2003 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  04/02.01 
(54)  Názov dizajnu  Zubná kefka 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG; Bussmatten 1, D-77815 Buehl (Baden); DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Geiberger Christoph; DesignBureau, Gastroper Strasse 34, D-44628 Herne; DE;
Müller Wolf-Dieter; GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GMBH & CO. KG, Bussmatten 1, D-77815 Buehl (Baden); DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 05.08.2003 8/2003 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 06.12.2007 12/2007 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 03.12.2012 12/2012 ND4Q
4 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 03.11.2017 11/2017 ND4Q
 
PD 255-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 10.10.2012 199,00 EUR
32 Poplatok za 3. predĺženie platnosti D 25.09.2017 230,00 EUR
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 27.11.2002 1 200,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 11.10.2007 2 000,00 SKK
23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D v dodatočnej lehote 10.01.2008 6 000,00 SKK 22.05.2008 6 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 255-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vyobrazenie dizajnu 21.11.2002 Typ Doručené
Opis 21.11.2002 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 21.11.2002 Typ Doručené
Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 21.11.2002 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 29.11.2002 Typ Platba
Určenie výrobku 02.12.2002 Typ Doručené
Prehlásenie 12.02.2003 Typ Doručené
Plná moc 12.02.2003 Typ Doručené
pokyn na zápis PD 30.05.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 31.07.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 03.10.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.10.2007 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 15.10.2007 Typ Platba
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 26.10.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie platnosti D po lehote 10.01.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D v dodatočnej lehote 14.01.2008 Typ Platba
všeobecný referátnik 22.02.2008 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 22.04.2008 Typ Odoslané
vnútrospisový list 07.05.2008 Typ Interné listy
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 03.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.10.2012 Typ Doručené
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 12.10.2012 Typ Platba
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 06.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.09.2017 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 3. raz o päť rokov) 22.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť inde neuvedená 25.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 25.09.2017 Typ Doručené
32 Poplatok za 3. predĺženie platnosti D 28.09.2017 Typ Platba
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 04.10.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 26.05.2022 Typ Odoslané
PD 255-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku