Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 18-2021
(11)  Číslo zapísaného dizajnu   
(15)  Dátum zápisu   
(21)  Číslo prihlášky  18-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.02.2021 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti    
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  06/02.02 
(54)  Názov dizajnu  Posteľ s čelami v tvare srdca 
(55) Vyobrazenie dizajnu  
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Černek Erik; Janka Kráľa 609/23, 922 42 Madunice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Černek Erik; Janka Kráľa 609/23, 922 42 Madunice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného dizajnu   
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PD 18-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 18-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 26.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 26.02.2021 Typ Doručené
1b Vyobrazenie dizajnu 26.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 09.03.2021 Typ Odoslané
4 40 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.03.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.04.2021 Typ Odoslané
PD 18-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku