Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 145-2017
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  28507 
(15)  Dátum zápisu  28.03.2018 
(21)  Číslo prihlášky  145-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.12.2017 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2017/0218 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   28.03.2018 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  12/16.13 
(54)  Názov dizajnu  Nástupný kryt vozidla 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SCANIA CV AB; Södertälje, 151 87 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hansèn Kristofer; Wollmar yxkullsgatan 2, 118 50 Stockholm; SE;
Macdonald Allan; Erikshällsgatan 35, 151 46 Södertalje; SE;
Lundgren Anders; Varvsvägen 15, 151 39 Södertalje; SE;
Larsson Mikael; Slätbaksvägen 10, 120 51 Årsta; SE;
Eliasson Erik; Brahegatan 10, 553 34 Jönköping; SE;
NANO Maikel; Dalgatan 21A, 151 33 Södertälje; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.12.2027 
   Maximálna platnosť do  16.12.2042 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 02.05.2018 5/2018 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 07.12.2022 23/2022 ND4Q
 
PD 145-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2017 20,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti dizajnu 14.11.2022 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 145-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 16.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 16.12.2017 Typ Doručené
Opis 16.12.2017 Typ Doručené
Určenie výrobku 16.12.2017 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 16.12.2017 Typ Doručené
Zatriedenie podľa Locarnského triedenia 16.12.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.12.2017 Typ Doručené
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2017 Typ Platba
výsledok rešerše 06.03.2018 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 14.03.2018 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 14.03.2018 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 19.03.2018 Typ Doručené
pokyn na zápis PD 19.03.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 04.05.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 20.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 16.11.2022 Typ Odoslané
PD 145-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku