Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 145-2017
(11)  Registered Design Number  28507 
(15)  Registration Date  28.03.2018 
(21)  Application Number  145-2017 
(22)  Application Date  16.12.2017 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number  2017/0218 
(32)  Priority Date  05.07.2017 
(33)  Country or Authority of Priority  SE 
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public  28.03.2018 
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  12/16.13 
(54)  Title  Nástupný kryt vozidla 
(55) Design Reproduction
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SCANIA CV AB; Södertälje, 151 87 Södertälje; SE 
(72)  Designer(s)  Hansèn Kristofer; Wollmar yxkullsgatan 2, 118 50 Stockholm; SE;
Macdonald Allan; Erikshällsgatan 35, 151 46 Södertalje; SE;
Lundgren Anders; Varvsvägen 15, 151 39 Södertalje; SE;
Larsson Mikael; Slätbaksvägen 10, 120 51 Årsta; SE;
Eliasson Erik; Brahegatan 10, 553 34 Jönköping; SE;
NANO Maikel; Dalgatan 21A, 151 33 Södertälje; SE 
(74)  Attorney(s)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
   Procedural Status  zapísaný dizajn 
   Legal Status  platný 
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design   
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until  16.12.2027 
   Registered Design Validity maximum until  16.12.2042 
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané dizajny 02.05.2018 5/2018 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 07.12.2022 23/2022 ND4Q
 
PD 145-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2017 20,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti dizajnu 14.11.2022 50,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 145-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
žiadosť o zápis dizajnu do registra 16.12.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Generálna plná moc 16.12.2017 Type Delivered
Opis 16.12.2017 Type Delivered
Určenie výrobku 16.12.2017 Type Delivered
Vyobrazenie dizajnu 16.12.2017 Type Delivered
Zatriedenie podľa Locarnského triedenia 16.12.2017 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 19.12.2017 Type Delivered
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2017 Type Payment
výsledok rešerše 06.03.2018 Type Internal Letter
Doplnenie materiálov 14.03.2018 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 14.03.2018 Type Delivered
Žiadosť o opravu 19.03.2018 Type Delivered
pokyn na zápis PD 19.03.2018 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 04.05.2018 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 20.06.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 14.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 14.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 14.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 16.11.2022 Type Sent document
PD 145-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku