Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 14-2000
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  26062 
(15)  Dátum zápisu  28.07.2000 
(21)  Číslo prihlášky  14-2000 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.02.2000 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   28.07.2000 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  05/06.00 12/99.00 
(54)  Názov dizajnu  Svetloodrazová štátna poznávacia značka ASR 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TURČAN DELTA, s. r. o.; p. č. 338, 038 41 Košťany nad Turcom; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Blizniak Peter; Ševčenkova 5/26, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  zaniknutý 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu  03.02.2015 
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.02.2015 
   Maximálna platnosť do  03.02.2015 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 09.10.2000 10/2000 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 04.03.2005 3/2005 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 08.03.2010 3/2010 ND4Q
4 Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 01.04.2015 4/2015 MK4Q
 
PD 14-2000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
x Popl. za prihlásenie 09.02.2000 1 400,00 SKK
13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2000 200,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 21.12.2004 2 000,00 SKK
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 28.12.2009 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 14-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podaná prihláška 03.02.2000 Typ Doručené
2 x Popl. za prihlásenie Typ Platba
3 Avízo o platbe 15.02.2000 Typ Doručené
4 pokyn na zápis PD 28.07.2000 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 07.09.2000 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2000 Typ Doručené
7 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2000 Typ Platba
8 zápis zmeny adresy do registra 26.02.2001 Typ Odoslané
9 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 21.12.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 28.12.2004 Typ Platba
11 predĺženie doby platnosti D (1. až 2. krát - starý zákon) 04.01.2005 Typ Odoslané
12 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 29.12.2009 Typ Platba
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 30.12.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
14 predĺženie doby platnosti D (1. až 2. krát - starý zákon) 28.01.2010 Typ Odoslané
PD 14-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.02.2001 TURČAN DELTA, s. r. o. TURČAN DELTA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku