Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 139-2017
(11)  Registered Design Number  28510 
(15)  Registration Date  28.03.2018 
(21)  Application Number  139-2017 
(22)  Application Date  22.11.2017 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public  28.03.2018 
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  13/03.01 
(54)  Title  Elektroinštalačná mostíková škatuľa s káblovými vývodkami lamelového typu 
(55) Design Reproduction
Vyobrazenie