Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 132-2016
(11)  Registered Design Number  28402 
(15)  Registration Date  17.07.2017 
(21)  Application Number  132-2016 
(22)  Application Date  15.11.2016 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public  17.07.2017 
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  11/02.03 
(54)  Title  Zariadenie na pestovanie plodín 
(55) Design Reproduction
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Designer(s)  Chovan Miroslav, Ing., ArtD.; A. Hlinku 44, 960 01 Zvolen; SK;
Tončíková Zuzana, Ing., ArtD.; Severná 1, 974 01 Banská Bystrica; SK;
Němec Miroslav, Mgr. PhD.; J. Donča 10, 960 01 Zvolen; SK;
Gejdoš Miloš, Ing. PhD.; E. Bohúňa 34, 034 01 Ružomberok; SK;
Gergeľ Tomáš, Ing.; Rybárska 30, 962 31 Sliač; SK;
Jurík Dávid, Bc.; Kráľová Lehota 117, 032 33 Kráľová Lehota; SK;
Pilušová Aneta, Bc.; Pod Vinohrady 118, 763 03 Zlín - Louky; CZ 
(74)  Attorney(s)   
   Procedural Status  zapísaný dizajn 
   Legal Status  platný 
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design   
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until  15.11.2026 
   Registered Design Validity maximum until  15.11.2041 
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané dizajny 02.08.2017 08/2017 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 13.10.2021 19/2021 ND4Q
 
PD 132-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 132-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 15.11.2016 Type Delivered
1a Určenie výrobku 15.11.2016 Type Delivered
1b Opis 15.11.2016 Type Delivered
1c Doklad o nadobudnutí práva na dizajn 15.11.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 22.11.2016 Type Sent document
3 41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2016 Type Payment
4 výsledok rešerše 09.05.2017 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.05.2017 Type Sent document
6 Odpoveď na správu / výzvu úradu 31.05.2017 Type Delivered
6a Doplnenie materiálov 31.05.2017 Type Delivered
7 pokyn na zápis PD 26.06.2017 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 27.07.2017 Type Sent document
9 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 12.01.2021 Type Delivered
9a Plná moc 12.01.2021 Type Delivered
10 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D 26.01.2021 Type Sent document
11 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D) 23.02.2021 Type Sent document
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 27.09.2021 Type Delivered
12a Plná moc 27.09.2021 Type Delivered
13 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 28.09.2021 Type Payment
14 predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 01.10.2021 Type Sent document
PD 132-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku