Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 132-2016
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  28402 
(15)  Dátum zápisu  17.07.2017 
(21)  Číslo prihlášky  132-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.11.2016 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   17.07.2017 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  11/02.03 
(54)  Názov dizajnu  Zariadenie na pestovanie plodín 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chovan Miroslav, Ing., ArtD.; A. Hlinku 44, 960 01 Zvolen; SK;
Tončíková Zuzana, Ing., ArtD.; Severná 1, 974 01 Banská Bystrica; SK;
Němec Miroslav, Mgr. PhD.; J. Donča 10, 960 01 Zvolen; SK;
Gejdoš Miloš, Ing. PhD.; E. Bohúňa 34, 034 01 Ružomberok; SK;
Gergeľ Tomáš, Ing.; Rybárska 30, 962 31 Sliač; SK;
Jurík Dávid, Bc.; Kráľová Lehota 117, 032 33 Kráľová Lehota; SK;
Pilušová Aneta, Bc.; Pod Vinohrady 118, 763 03 Zlín - Louky; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.11.2026 
   Maximálna platnosť do  15.11.2041 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 02.08.2017 08/2017 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 13.10.2021 19/2021 ND4Q
 
PD 132-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 132-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 15.11.2016 Typ Doručené
1a Určenie výrobku 15.11.2016 Typ Doručené
1b Opis 15.11.2016 Typ Doručené
1c Doklad o nadobudnutí práva na dizajn 15.11.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 22.11.2016 Typ Odoslané
3 41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2016 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.05.2017 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.05.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu / výzvu úradu 31.05.2017 Typ Doručené
6a Doplnenie materiálov 31.05.2017 Typ Doručené
7 pokyn na zápis PD 26.06.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 27.07.2017 Typ Odoslané
9 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 12.01.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 12.01.2021 Typ Doručené
10 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D 26.01.2021 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D) 23.02.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 27.09.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 27.09.2021 Typ Doručené
13 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 28.09.2021 Typ Platba
14 predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 01.10.2021 Typ Odoslané
PD 132-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku