Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 124-99
(11)  Registered Design Number  25943 
(15)  Registration Date  22.02.2000 
(21)  Application Number  124-99 
(22)  Application Date  04.06.1999 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public  22.02.2000 
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  12/99.00 19/08.02 
(54)  Title  Svetloodrazová fólia na identifikáciu evidenčného čísla motorových vozidiel 
(55) Design Reproduction
Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TURČAN DELTA, s. r. o.; p. č. 338, 038 41 Košťany nad Turcom; SK 
(72)  Designer(s)  Blizniak Peter; Ševčenkova 5/26, 036 01 Martin; SK 
(74)  Attorney(s)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
   Procedural Status  zapísaný dizajn 
   Legal Status  zaniknutý 
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design  04.06.2014 
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until  04.06.2014 
   Registered Design Validity maximum until  04.06.2014 
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím doby platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané dizajny 16.05.2000 05/2000 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 07.07.2004 07/2004 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 05.02.2009 02/2009 ND4Q
4 Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 05.08.2014 08/2014 MK4Q
 
PD 124-99
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 124-99
S/N Item Name Date Type Document
1 Podaná prihláška 04.06.1999 Type Delivered
2 x Popl. za prihlásenie Type Payment
3 Avízo o platbe 14.06.1999 Type Delivered
4 pokyn na zápis PD 21.02.2000 Type Internal Letter
5 druhopis osvedčenia o zápise D do registra 27.04.2000 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2000 Type Delivered
7 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2000 Type Payment
8 zápis zmeny adresy do registra 26.02.2001 Type Sent document
9 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 11.05.2004 Type Delivered
10 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 13.05.2004 Type Payment
11 predĺženie doby platnosti D (1. až 2. krát - starý zákon) 13.05.2004 Type Sent document
12 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 25.11.2008 Type Payment
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 03.12.2008 Type Delivered
14 predĺženie doby platnosti D (1. až 2. krát - starý zákon) 10.12.2008 Type Sent document
PD 124-99
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.02.2001 TURČAN DELTA, s. r. o. TURČAN DELTA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku