Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 123-99
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  25942 
(15)  Dátum zápisu  22.02.2000 
(21)  Číslo prihlášky  123-99 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.06.1999 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   22.02.2000 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  12/99.00 19/08.02 
(54)  Názov dizajnu  Identifikačná nálepka s evidenčným číslom motorového vozidla 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TURČAN DELTA, s. r. o.; p. č. 338, 038 41 Košťany nad Turcom; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Blizniak Peter; Ševčenkova 5/26, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  zaniknutý 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu  04.06.2014 
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.06.2014 
   Maximálna platnosť do  04.06.2014 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 16.05.2000 5/2000 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 07.07.2004 7/2004 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 05.02.2009 2/2009 ND4Q
4 Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 05.08.2014 8/2014 MK4Q
 
PD 123-99
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2000 200,00 SKK
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 12.05.2004 2 000,00 SKK
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 24.11.2008 6 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 123-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podaná prihláška 04.06.1999 Typ Doručené
2 x Popl. za prihlásenie Typ Platba
3 Avízo o platbe 14.06.1999 Typ Doručené
4 pokyn na zápis PD 21.02.2000 Typ Interné listy
5 druhopis osvedčenia o zápise D do registra 27.04.2000 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2000 Typ Doručené
7 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2000 Typ Platba
8 zápis zmeny adresy do registra 26.02.2001 Typ Odoslané
9 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 11.05.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 13.05.2004 Typ Platba
11 predĺženie doby platnosti D (1. až 2. krát - starý zákon) 13.05.2004 Typ Odoslané
12 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 25.11.2008 Typ Platba
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 03.12.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
14 predĺženie doby platnosti D (1. až 2. krát - starý zákon) 10.12.2008 Typ Odoslané
PD 123-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.02.2001 TURČAN DELTA, s. r. o. TURČAN DELTA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku