Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 115-2017
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  28475 
(15)  Dátum zápisu  15.02.2018 
(21)  Číslo prihlášky  115-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.09.2017 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   15.02.2018 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  32/01.00 
(54)  Názov dizajnu  Logo - RoboHranie, popularizácia robotiky na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD.; V. P. Tótha 10, 960 01 Zvolen; SK;
Kvočka Stanislav, Ing., ArtD.; Strážska cesta 17, 960 01 Zvolen; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2042 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 05.03.2018 3/2018 FG4Q
 
PD 115-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 16.10.2017 40,00 EUR
90 Doplatok 24.01.2018 13,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti dizajnu 09.09.2022 100,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 115-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
žiadosť o zápis dizajnu do registra 21.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.09.2017 Typ Doručené
Určenie výrobku 21.09.2017 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 21.09.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2017 Typ Doručené
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 17.10.2017 Typ Platba
90 Doplatok 25.01.2018 Typ Platba
výsledok rešerše 25.01.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis PD 01.02.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 19.02.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 25.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 24.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D) 19.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
PD 115-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku