Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 11-2010
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  27678 
(15)  Dátum zápisu  20.10.2010 
(21)  Číslo prihlášky  11-2010 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.02.2010 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   20.10.2010 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  22/06.00 
(54)  Názov dizajnu  Pasca na myši 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gornaľ Tibor, MVDr.; Matice slovenskej 911/13, 091 01 Stropkov; SK;
Gornaľ Karol, Ing.; Zupkova 17, 040 22 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gornaľ Tibor, MVDr.; Matice slovenskej 911/13, 091 01 Stropkov; SK;
Gornaľ Karol, Ing.; Zupkova 17, 040 22 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Peter Vojčík a spol.., VOJČÍK Peter, prof. JUDr., CSc.; Krmanova č. 6, 040 01 Košice; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.02.2025 
   Maximálna platnosť do  25.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 07.12.2010 12/2010 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 03.03.2015 03/2015 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 02.12.2019 12/2019 ND4Q
 
PD 11-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 11-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 25.02.2010 Typ Doručené
2 Podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 01.03.2010 Typ Doručené
2a Opis 01.03.2010 Typ Doručené
2b Určenie výrobku 01.03.2010 Typ Doručené
2c Plná moc 01.03.2010 Typ Doručené
3 08 podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 22.03.2010 Typ Platba
4 vyžiadanie doplatku 28.09.2010 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2010 Typ Odoslané
6 28 Doplatok za podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 08.10.2010 Typ Platba
7 pokyn na zápis PD 13.10.2010 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 29.11.2010 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu / výzvu úradu 20.10.2010 Typ Doručené
9a Opis 20.10.2010 Typ Doručené
9b Zoznam dizajnov 20.10.2010 Typ Doručené
10 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 05.02.2015 Typ Doručené
11 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 25.02.2015 Typ Platba
12 predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 26.02.2015 Typ Odoslané
13 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 22.10.2019 Typ Platba
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 22.10.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 22.10.2019 Typ Doručené
14b Oznámenie k poplatkom 22.10.2019 Typ Doručené
15 predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 06.11.2019 Typ Odoslané
PD 11-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku