Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PD 101-2021
(11)  Registered Design Number   
(15)  Registration Date   
(21)  Application Number  101-2021 
(22)  Application Date  09.11.2021 
(28)  Number of Designs in Application 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(45)  Date of Making Registered Design Available to the Public   
(46)  Expiry Date of Registered Design Deferred Publication   
(51)  International Classification of Designs  27/05.00 
(54)  Title  Partner.ermineheraldry.com/zapalovac 
(55) Design Reproduction  
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Baranko Tomáš; Železničná č. 46, 821 07 Bratislava; SK 
(72)  Designer(s)  Baranko Tomáš; Železničná č. 46, 821 07 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Cancellation of Registered Design   
   Partial Cancellation of Registered Design   
   Lapse of Registered Design   
   Lien on Registered Design  No 
   Registered Design Validity minimum until   
   Registered Design Validity maximum until   
   Reason for Registered Design Expiration/Termination of Proceedings   
PD 101-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PD 101-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 žiadosť o zápis dizajnu do registra 09.11.2021 Type Delivered
1a Opis 09.11.2021 Type Delivered
1b Vyobrazenie dizajnu 09.11.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 09.11.2021 Type Delivered
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 09.11.2021 Type Sent document
4 40 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.11.2021 Type Payment
5 rozhodnutie o zastavení konania (§ 34 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z.) 03.01.2022 Type Sent document
PD 101-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku